Politica de confidentialitate

  • Home

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului
www.promotroops.ro

Operatorul de date PROMO TROOPS SRL, cu sediul in Romania, str. Ciulnița, nr.2, sect.1, București, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4256/2002, având CIF RO14651335,
înființată și funcționând în conformitate cu actele normative din Romania și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulație a acestor date, adoptat de Parlamentul European, in calitate de Operator prelucrează date cu
caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent, asigurându-și vizitatorii ca pot avea încredere în
modul de gestionare al datelor cu caracter personal furnizate Operatorului.
Persoanele fizice au posibilitatea sa ne transmită în mod gratuit și necondiționat solicitări în vederea exercitării
drepturilor legale, respectiv contractuale de care dispun sau după caz, întrebări referitoare la orice aspecte privind
confidențialitatea și prelucrarea acestor informații la adresa de e-mail ________________. De asemenea, orice
cereri privind datele cu caracter personal pot fi expediate și prin serviciile poștale sau de curierat rapid cu
confirmare de primire la adresa sediului Operatorului. Toate solicitările valide vor primi răspuns conform
prevederilor legale într-un termen rezonabil ce nu va depăși 30 zile de la data înregistrării. Cu toate acestea,
trebuie să aveți în vedere faptul că este posibil ca din motive tehnice, pentru a pune în aplicare unele dintre
solicitările sau opțiunile dumneavoastră, prin raportare la prevederile legale incidente, este posibil ca în acest sens
sa fie necesare câteva zile suplimentare, perioadă în care Operatorul va continua să prelucreze datele personale
care vă aparțin în baza consimțământului anterior exprimat.
Obținerea datelor cu caracter personal
Colectam datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți în mod voluntar, prin raportare la necesitatea folosirii
acestora în vederea îndeplinirii solicitării dumneavoastră.
In funcție de raporturile online avute cu persoanele fizice ce uzează de serviciile site-ului nostru, prelucram doar
atunci când este necesar anumite date cu caracter personal ale acestora în conformitate cu una sau mai multe
dintre prevederile art. 6 alin. (1) alin a), b), c) si f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.
Motivul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie respectarea legislației în vigoare, apărarea intereselor
noastre legitime, onorarea unor solicitări primite de la clienți, confirmarea și efectuarea operațiunilor de comerț
precum ar fi vânzarea-cumpărarea unor produse sau servicii și livrarea acestora prin societățile de transport
partenere, returnarea unui produs anterior achiziționat, efectuarea unei tranzacții bancare și soluționarea unor
eventuale sesizări primite din partea acestora, abonarea la newsletter și, în același timp, întocmirea și arhivarea în
temeiul legii sau, după caz, a unui contract, a documentației specifice precum ar fi facturi fiscale, facturi și
formulare de montaj sau retur, procese-verbale în legătură cu o tranzacție sau contracte de vânzare-cumpărare
atunci când este cazul. Cu acordul prealabil al clientului, datele prelucrate pot fi folosite și în alte scopuri
determinate, justificate și legale, precum ar fi dar fără a se limita la utilizarea în scop de marketing și publicitate. In
cazul documentelor de gestiune contabila, datele cu caracter personal astfel obținute sunt prelucrate in temeiul art.
319 alin.(20) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si sunt stocate in temeiul art. 25 alin. (1) din Legea
contabilității nr. 82/1991, pentru o perioada de 10 ani, care curge începând cu data încheierii exercițiului financiar
pentru anul în cursul căruia aceste înscrisuri au fost întocmite sau, în cazul în care nu se impune întocmirea
documentelor de gestiune contabila, acestea vor fi stocate pentru o perioada rezonabila de timp și necesară
prelucrări lor, inclusiv prin raportare la prevederile legale în vigoare, urmând a fi șterse într-un mod eficient, sigur și
definitiv în momentul în care stocarea acestora nu mai este necesara prin raportare la scopul si temeiul furnizării.
Datele cu caracter personal pot fi utilizate chiar și în raporturile pre-comerciale, care nu au ca obiect un produs.
Nu prelucrăm date personale de la persoane cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care aveți cunoștință de încălcarea
acestei reguli vă rugăm să ne informați cu celeritate pentru a soluționa situația
Este posibil că în cazul nefurnizării datelor personale solicitate prin formularele on-line aflate pe site, Operatorul să
se afle în imposibilitatea de a înregistra solicitarea dumneavoastră. În aceste condiții, utilizatorii respectivi își
asumă în integralitate consecințele născute prin limitarea ori neacordarea consimțământului prelucrării datelor cu
caracter personal.
Datele cu caracter personal pe care vi le putem solicita în funcție de situație, sunt următoarele:
• Nume si prenume;
• Locul de muncă/ funcția;
• Adresa de corespondenta electronica (business);
• Numărul de telefon;
• Alte date cu caracter personal (numai si numai daca este necesar si justificat sub aspectul legii).
În scopurile mai sus declarate, vom prelucra cu atenție și în mod individual datele cu caracter personal care vă
aparțin, existând posibilitatea ca, în funcție de caz și prin raportare la natura comenzii dumneavoastră, să
transmitem în tot sau în parte aceste date către alte societăți partenere cum ar fi, transportatori sau montatori în
cazul includerii unor astfel de opțiuni în contract. In același mod, sub aspectul funcționarii site-ului într-un mod
corespunzător, optim și util, unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi dezvăluite
societăților sau persoanelor implicate în dezvoltarea site-ului, funcționare și mentenanță.
Va asiguram ca transmiterea acestor date către terți va fi realizată în strictă conformitate cu prevederile legale
privind protecția datelor cu caracter personal, în baza unor contracte încheiate cu Împuterniciții noștri care includ și
garanții privind prelucrarea datelor cu caracter personal în limite legale.
Operatorul poate prelucra datele personale ale Beneficiarilor săi și în urma existenței unei obligații legale,
contractuale sau a unui interes public.
Drepturile Persoanei Vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Vizitatorii site-ului nostru dispun de toate drepturile legale specifice în materia prelucrării datelor cu caracter
personal, iar Operatorul va asigura un mediu care să faciliteze exercitarea acestor drepturi într-un mod
transparent, corect și ușor accesibil în orice moment.
Garantăm că în orice moment aveți posibilitatea să dispuneți de drepturile legale prevăzute în continuare:
• Solicitarea unei informări cu privire la datele cu caracter personal care va aparțin și au fost furnizate
societății noastre;
• Accesarea datelor cu caracter personal și solicitarea modificării acestora;
• Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau opoziția asupra prelucrării acestora;
• Solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal;
• Solicitarea de a vă porta datele cu caracter personal către o alta societate;
• Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Posibilitatea de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
Măsuri de siguranță adoptate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal
Operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta siguranța datelor cu caracter
personal ce le sunt furnizate de Persoanele Fizice. Aceste măsuri de protecție nu acoperă acele date personale
pe care dumneavoastră în mod unilateral decideți să ni le comunicați în spațiul public online sau offline. Societatea
noastră va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât acest lucru este necesar pentru
scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde cererilor, solicitărilor și întrebărilor pe care ni le
puteți adresa.
Stocam datele cu caracter personal care va aparțin într-o platforma securizata cu privire la care deținem toate
drepturile de licență, aceasta fiind securizată într-un server de backup criptat, destinat acestui scop. Utilizam
servere dedicate, tehnologii consacrate, întotdeauna actualizate la zi și trafic de date securizat. Ne asiguram
clienții că nu exista vădite riscuri de furt, ștergere, modificare, contrafacere, alterare sau distrugere accidentala a
datelor personale care ne sunt furnizate.
În cazul în care vor fi depistate vulnerabilități asupra datelor personale pe care ni le furnizați, ne angajam să
dispunem masuri adecvate în vederea eliminării riscurilor de aceasta natura. Prin raportare la prevederile legale,
într-un termen de 24 ore de la depistarea unui eventual risc, vom lua toate măsurile necesare înlăturării acestuia.
Atunci când datele cu caracter personal care vă aparțin nu mai sunt necesare scopului, pentru care au fost
colectate, sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală sau contractuala incidentă, vom proceda la
ștergerea acestora într-un mod eficient, sigur și definitiv.
Module de tip cookie
Pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului www.promotroops.ro , precum și în scopul de analiza traficul,
stocam anumite date ce pot fi considerate personale prin mijloace automate cum ar fi cookie-uri atunci când
interacționați cu adresa site-ului nostru. In acest caz, datele stocate pot include adresa IP, tipul și versiunea
browser-ului, a sistemului de operare, a numărul de identificare al dispozitivului mobil/ fix, locația geografica,
adresele URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse pe website, data si ora solicitării către
server.
Pentru ca ne dorim sa cunoașteți semnificația codurilor cookie pe care le folosim, va informam ca acestea sunt
niște fișiere de mici dimensiuni, formate din litere si cifre, stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte
echipamente pe care dumneavoastră le folosiți în vederea accesării site-ului www.promotroops.ro , având ca
principal scop acela de a identifica terminalul utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod corect adaptat
conform preferințelor acestuia. Astfel, putem folosi cookie-uri fixe sau per sesiune. Cookie-urile fixe rămân stocate
pe terminalul dumneavoastră pentru o perioada mai lungă de timp determinata de parametrii acestora.
Puteți oricând să procedați manual la ștergerea acestora. Pentru a vă informa în legătură cu modalitățile de
ștergere a modulelor cookie, vă rugăm citiți cu atenție capitolul de ajutor (Help) a browser-ului dumneavoastră .